Live the American dream at PlayUSAlotteries.com

Ennill miliynau . Chwarae ar y Rhyngrwyd


Lotto - loteri , er mwyn i chi ddod yn filiwnydd ! Sydd yn y byd rhyw loteri enfawr, lle y gallwch ennill swm enfawr. Yn yr Unol Daleithiau , loterïau yn Ball Power poblogaidd a miliynau Mega , tra bod record - guro SuperEnalotto a EuroMillions Ewrop. Yn loterïau gall y rhain i gyd bellach yn chwarae dros y rhyngrwyd .

Powerball

Ball Power yn loteri Americanaidd , er mwyn i chi fod yn filiwnydd ! Mae'n cael ei reoli gan y Gymdeithas Ryngwladol y Loteri ( MUSL ) . Mae'r rheolau loteri Powerball yn syml iawn . Mae'n rhaid i chi daro holl rifau tynnu . Os byddwch yn taro i fyny yr holl rifau yn ennill jackpots mawr Jacpot . Os bydd nifer o bobl yn mynd yr holl rifau, y brif wobr yn cael ei rannu gan yr holl bobl. $ 20,000,000 - cymaint yw'r isafswm ( jacpot ) gallwch ennill y Ball Power. Mae pob treigl , os nad oedd yn ennill , cynnydd o $ 5,000,000 Unol Daleithiau. Ennill yn cael ei dalu mewn rhandaliadau dros gyfnod o 29 mlynedd . Rheolau'r gêm yn y Ball Power : Dewiswch rhifau 5 1-59 ac un rhif 1-26 Mae'r rhif hwn ychwanegol yw'r Ball Power. Rhifau 1-59 yw'r cylchoedd gwyn, tra bod y rhifau 1-26 yn y baglau coch . Ball Power loteri ar ddydd Mercher a dydd Sadwrn . Place tynnu Ball Power yn MUSL yng Ngorllewin Des Moines , Iowa . Amser loteri Ball Power : 22:59 US amser y Dwyrain , tra yn yr Unol Daleithiau canolog yn 21:59 . Mae casglu mwyaf oedd 2006/02/18 Powerball . I gyfanswm o 365 000 $ 000,000,000 , ei rannu ymhlith 8 o chwaraewyr.

Powerball

2019-06-22:   03-06-11-14-66 (PB21)
   Next jackpot: $122,000,000
-> Chwarae ar y Rhyngrwyd

SuperEnaLotto

SuperEnalotto loteri yn gêm boblogaidd yn Ewrop , yn wreiddiol o'r Eidal. Yn SuperEnalotto yn ennill yn enfawr , un o'r mwyaf yn y byd . Mae hyn hefyd oherwydd gall chwaraewyr chwarae SuperEnalotto y rhyngrwyd. Cynhaliwyd y raffl cyntaf SuperEnalotto 3 XII 1997 flwyddyn. Mae'r rhifau lwcus tynnu 3 gwaith yr wythnos am 20:20 amser lleol - bob dydd Mawrth , dydd Iau a dydd Sadwrn . SuperEnalotto yn ennill yn enfawr . Y mwyaf o'r rhain yw 147,807,299.08 ewro. Mae hyn yn swm mawr Enillwyd ar Awst 22, 2009 flwyddyn. Mae cymaint â € 1,300,000 cynradd jacpot yn y radd gyntaf ! At y swm hwn yn enillion cronedig. Ar hyn o bryd , nid oes unrhyw gyfyngiadau o ran swm y SuperEnalotto cronnus. Yn ystod y gystadleuaeth SuperEnalotto yn 6 allan o 90 rhifau. Er mwyn taro chwech yn rhaid i chi daro rhifau 6 allan o 90 rhifau ar hap . Mae'n annhebygol iawn i daro rhifau 6 , gan ei fod yn 1-622,614,630 . Mae'r tebygolrwydd o daro 5 rhif yw 1 i 1,235,346 , rhifau 4 1 i 11,907 , tra bod y tebygolrwydd o daro tri rhif SuperEnalotto yn 1-327 Mae'r tebygolrwydd o ennill chwe SuperEnalotto yn fach iawn , ond diolch i jackpots mawr iawn. Gall Slip ar y rhifau lwcus yn cael eu prynu yn uniongyrchol drwy'r rhyngrwyd . I wneud hyn , cofrestrwch eich cyfrif ar y wefan, sy'n ymdrin â'r SuperEnalotto betio . Ar ôl cofrestru , gallwch ddewis rhifau 6 allan o 90 Gallwch ddewis sut y maent yn dod i rym yn tynnu sefydliadau a dewiswch y dyddiad yn tynnu rhifau dethol. Ar gyfer planhigion mewn SuperEnalotto a gynhwysir ar y Rhyngrwyd , gallwch dalu yn uniongyrchol gyda cherdyn credyd dros y rhyngrwyd.

SuperEnalotto

2019-06-22:   35-39-41-69-70-74
   Next jackpot: €175,400,000
-> Chwarae ar y Rhyngrwyd

Mega Millions

Mega Miliynau'r loteri ei Americanaidd a sefydlwyd yn 2008 , lle mae'r wobr lleiaf ar gyfer ennill gymaint fel yr Unol Daleithiau $ 12,000,000 ( $ 12,000,000 ) .. Mae'r rheol yn y gêm Miliynau Mega yw taro pum rhif 1-56 a tharo un nifer ychwanegol 1-46 Rhifau 1-56 peli gwyn, rhifau 1-46 yn y peli aur . Cael ei alw'n un dynnu nifer 1-56 y Ball Mega . Taro holl rifau hynny yn ennill y jacpot ym Miliynau'r Mega , ac mae hyn yn o leiaf $ 12,000,000 . Hafan Win ym Miliynau'r Mega ( jacpot ) yn cael ei dalu am 26 mlynedd , bob blwyddyn un rhandaliad . Mae miliynau mega loteri cronni bob dydd Mawrth a bob Dydd Gwener am WSB - teledu am 23:00 amser y Dwyrain yn yr Unol Daleithiau . Darluniau yn digwydd yn Atlanta . Yn cael eu cynnal gan Glenn Burns . Y wobr fwyaf ym Miliynau'r Mega syrthiodd 2009/10/16 . Yr oedd $ 200,000,000 ( $ 200,000,000 (tua 137,000,000 Ewro ) . Mae'r siawns o ennill y Jacpot ( 5 +1) yw 1 yn 175,711,536 . Mae'r siawns o daro rhifau 5 ( peli gwyn) yw 1 i 3,904,701 . Mae ennill yn yna $ 250,000. Mae'r siawns o daro 4 pêl gwyn ac aur ( 4 +1) yw 1 D0 689.065 , taro pedwar peli gwyn ac aur ( 4 +1) ennill 10,000 $ . 150 $ i ennill y person a taro pedwar pêl gwyn ( 4 +0 ) neu 3 pêl gwyn ac un aur ( 3 +1) . Mae'r tebygolrwydd o daro 4 peli gwyn yn 1 mewn 15,313 , tra taro 3 +1 yw 1 i 13,781 . Taro tair pêl gwyn ( 3 +0 ) yn ennill $ 7 , a chyfle i fod yn 1-36 1-844 - felly yw'r cyfle i daro dwy bêl o bêl gwyn ac aur , ac yna yn ennill $ 10 Os byddwn yn taro un bêl gwyn ac aur , yna byddwch yn ennill $ 3, ac mae'r siawns o daro cyfuniad o'r fath yn hyd at 141 Y wobr lleiaf yn y Mega miliynau yn $ 2, gallwch ennill drwy daro'r bêl aur , a'r tebygolrwydd o daro dim ond y cylch aur yw 1-75

Mega Millions

2019-06-21:   13-30-36-48-62 (MM 18)
   Next jackpot: $60,000,000
-> Chwarae ar y Rhyngrwyd

Euro Millions (Euro Lotto)

Ewro miliynau loteri yw'r mwyaf poblogaidd yn Ewrop . Gwledydd lle y gallwch chi chwarae y miliynau Ewro yw: Awstria , Gwlad Belg , Sbaen , Ffrainc , Iwerddon , Lwcsembwrg , Portiwgal , y Swistir a'r Deyrnas Unedig . Miliynau Ewro Trefnwyd yn Sbaen gan y Loteri loteri s Aquestas des estada , yn y Deyrnas Unedig gan Camelot , ac yn Ffrainc gan y loteri Francaise des Jeux . Drwy'r cynnydd a ragwelir yn y nifer o wledydd yn yr Undeb Ewropeaidd , mae'n bosibl cynyddu'r gwledydd lle gallwch chi chwarae y miliynau Ewro . Mae'r miliynau Ewro gêm loteri cyntaf ei gynnal ar 2004/02/13 ym Mharis . Tynnu rhifau yn y gêm miliynau Ewro yn cael eu cynnal ar ddydd Gwener am 21:25 ym Mharis. Mae'r gêm yn cynnwys yn y ffaith bod y niferoedd 5 yn cael eu tynnu o rifau 50 . Yn ogystal, mae dau rif tynnu 1-9 Stresa yn beiriant sy'n cynnwys 50 o peli, tra bod y peiriant gyda 9 peli yn Paquerette . I ennill rhaid i'r casgliad daro holl rifau hynny. I ddechrau , y casgliad yw hyd at 15 miliwn. Ewro . Y wobr uchaf yn y miliynau Ewro yn cael hyd at 126 000 000 miliwn. Mae'r chwaraewr wedi ennill swm enfawr hwn Mai 2009 yn Sbaen . Mae'r tebygolrwydd o ennill y brif wobr yn y miliynau Ewro yn Sut i chwarae'r miliynau Ewro ? Gall y miliynau Ewro yn cael ei chwarae mewn ffordd syml iawn drwy'r Rhyngrwyd. Cofrestrwch eich cyfrif ar y wefan cyfatebol , sy'n rhoi'r gallu i anfon betiau ar miliynau Ewro , yn ennill rheolaeth ni. Mae'r tebygolrwydd o ennill unrhyw swm mewn miliynau Ewro yn 1:24 , felly mae'n fawr iawn. Mae'r tebygolrwydd o ennill y brif wobr yn y miliynau Ewro yn 1:76000000000 (1 mewn 76 miliwn ) . Mae pob miliynau Ewro ennill yn ddi- dreth .

Euro Millions

2019-06-21:   05-08-09-25-39 (3-7)
   Next jackpot: €45,000,000
-> Chwarae ar y Rhyngrwyd
Select language:

en    de    it    es    pt    ro    af    ru    tr    hr   

nl    lt    fr    bg    sl    id    ar    hu    sv    da   

sq    be    cs    et    tl    fi    el    ga    ja    sk   Ennill miliynau . Chwarae ar y Rhyngrwyd